Blikkenslager Lillestrøm

MOTTA ET TILBUD HER

Uforpliktende

Svært rask respons

MOTTA ET TILBUD HER

Blikkenslager i Lillestrøm

En blikkenslager Lillestrøm jobber med bearbeiding av ulike typer metall. Dette metallet brukes gjerne på både fasade og tak. Blikkenslageren kan også samarbeide tett med en taktekker. I større byggeprosjekter er det vanlig at flere yrkesgrupper jobber tett sammen. Dette for å oppnå det beste resultatet.

Blikkenslageren kan bistå om du har behov for utarbeidelse av beslag, takrenner og pipehatter. Dette brukes i hovedsak på bygg, for å holde vann og fukt ute. Det blir også utført arbeid som omfatter utarbeidelse av messingskilt, trappegelender og annen innredning. En blikkenslager jobber også med ventilasjonen i både små og store bygg.

Oppdatering av fasade og tak

I forbindelse med arbeid på tak og fasade, jobber blikkenslageren sammen med andre yrkesgrupper. Et slikt samarbeid bidrar til at prosjektet blir raskere ferdig. Dette øker graden av den faglige kompetansen. Det er derfor viktig at du tar kontakt med fagpersoner, før du begynner med store byggeprosjekter.

Du kan få utført en oppmåling av byggetomten, om dette er nødvendig. Blikkenslageren kan også produsere og montere beslag. Slike beslag kan brukes i forbindelse med både fasade, vinduer og tak. Det kan tilvirkes ulike beslag fra det som betegnes som tynnplater. Disse beslagene kan leveres i metaller som kobber, sink, aluminium og messing.

Et stort utvalg av takstein

Du kan også få utført oppgradering på både fasade og tak. I den forbindelse kan du få faglig veiledning om eksempelvis materialvalg, totalløsninger og fargevalg. Dette er faktorer som kan være avgjørende for at byggeprosjektet ditt blir utført på riktig måte. I enkelte tilfeller er det også nødvendig med fornying av fasade og tak på eldre bygg.

Våre blikkenslagere i Lillestrøm benytter ulike teknikker for bearbeiding metaller. Disse teknikkene kan brukes til å gjennomføre detaljert arbeid på boligens fasade. Det kan også bli utført taktekking ved bruk av både takstein og takplater, i materialer som metall.  

Ring oss - Døgnåpent

MOTTA TILBUD 

Privatperson / bedrift?:

Tjeneste:

Motta tilbud

Tilbud

Tilbud

Takk, din melding ble sendt inn

546

Vi kommer til å ta kontakt så snart som mulig. 
For å kontakte direkte, ring oss på:

MOTTA TILBUD

Fyll ut skjema – Svært rask respons

Privatperson / bedrift?:
Tjeneste