Undertak

Undertaket skal fange opp og lede bort snø, regn og fuktighet som trenger mellom taktekkingen.

Alle undertak har som hovedoppgave å beskytte underliggende konstruksjon. Vi deler undertak inn i to hovedgrupper – Bærende undertak og forenklede undertak.

Bærende taktro m/tettesjikt

Undertak av bærende taktro er det tradisjonelle undertaket i Norge. Løsningen må ha lufting under undertaket. Slike undertak har ingen åpne skjøter. Taktro fungerer som arbeidsplattform under bygging og gjør det enklere å feste beslag, tette ved gjennomføringer o.l.

Den gir tilstrekkelig vindavstivning i takplanet på hus og har også god evne til å absorbere fuktighet, slik at det ikke blir drypp fra eventuell kondens på undersiden av undertaket. Undertak av taktro med tettesjikt er mer arbeidskrevende og mer kostbart å legge et forenklede undertak. Solide bærende undertak består av rupanel (underpanel), finer, furusponplater (OSB).

Forenklet undertak over luftespalte

Forenklet undertak er en samlebetegnelse på undertaksmaterialer av trefiberplater, kartongplater og rulleprodukter beregnet til å ligge direkte på sperrene/takstolene. Betegnelsen brukes fordi disse undertakene er raskere og rimeligere å legge enn det tradisjonelle undertaket med rupanel eller plater og tettesjikt. Undertakene brukes i tak med kalde loft og ventilerte skråtak. Risikoen for lekasjer rundt gjennomføringer er større for forenklede undertak, derfor kreves det nøyaktighet ved montering og ved gjennomføringer. Man bør derfor montere sløyfer og lekter samtidig med undertaket, ved utlegging av tekking, skal man gå på lektene. Minste anbefalte takvinkel generelt er 18° for trefiberplater og kartongplater, og helt ned til 15° for undertak på rull med klemte skjøter.

Diffusjonstette undertak

De fleste undertaksløsninger er diffusjonstette, dvs. at de ikke puster. Rupanel med et sjikt D-Glass eller takshingel regnes som diffusjonstett. Dette betinger at taket må ha en luftespalte mellon isolasjon og undertak på 50 mm for å regulere fuktvandringen (diffusjon) og avkjøle den varme luften.

Diffusjonåpne undertak

I de senere år har det kommet diffusjonsåpne undertak som legges direkte på isolasjonssjiktet uten lufting. Dette betinger at luftingen skjer mellom taktekkingen og undertaket. En ekstra opplekting av taktekkingen er da helt nødvendig. En slik løsning stiller strenge krav til tettingen av dampsperren og undertaket. Flere detaljløsninger må utføres meget nøye for å unngå fuktskader.

Ring oss - Døgnåpent

MOTTA TILBUD 

Privatperson / bedrift?:

Tjeneste:

Motta tilbud

Tilbud

Tilbud

Takk, din melding ble sendt inn

546

Vi kommer til å ta kontakt så snart som mulig. 
For å kontakte direkte, ring oss på:

MOTTA TILBUD

Fyll ut skjema – Svært rask respons

Privatperson / bedrift?:
Tjeneste